Pracownia Badań i Analiz Technicznych

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą działającą na terenie  Polski, głównie  w części zachodnio-północnej. Działamy od  września  2009 roku.

Nasz zespół składa się  z  głównie absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Współpracujemy na stałe z pracownikami Politechniki Poznańskiej oraz uczestniczymy w badaniach z zakresu analiz technicznych związanych z pracą systemu elektroenergetycznego, sieci dystrybucyjnej i przesyłowej  oraz przyłączania  źródeł  rozproszonych głównie  energii odnawialnej do sieci dystrybucyjnej

Firma specjalizuje się w świadczeniu usług na rzecz energetyki zawodowej w  szczególności w  zakresie:

 • prac badawczo-rozwojowych  związanych z opracowywaniem  analiz technicznych   pracy systemu elektroenergetycznego - rozpływami mocy, obliczeniami zwarciowymi, badaniem stabilności - przy użyciu profesjonalnego oprogramowania,
   
 • studiów, koncepcji  i analiz dotyczących rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej,
   
 • opracowywaniem ekspertyz dla II i III grupy  przyłączeniowej wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej SN i WN,
   
 • obliczeń uzupełniających związanych z prawidłowym wykonaniem projektów przyłączenia elektrowni i farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni biogazowych tj. bilansem mocy biernej farmy, oddziaływaniem farm wiatrowych i fotowoltaicznych  na jakość energii w punkcie przyłączenia, wielowariantowymi obliczeniami wielkości zwarciowych, doborem nastaw zabezpieczeń, wpływem zapadów napięcia na pracę farm itp.     
   
 • pomiarów elektroenergetycznych, w szczególności  przeprowadzaniem   testów i prób sprawdzających  parametry  techniczno–ruchowe elektrowni i farm wiatrowych,
   
 •  szeroko pojętym doradztwem technicznym z zakresu energetyki w szczególności związanym z przyłączaniem źródeł rozproszonych do sieci SN i WN.