PQ-Box 100

Przenośny analizator sieci, miernik mocy i energii oraz rejestrator zaburzeń, dla sieci  wysokiego, średniego i niskiego  napięcia produkowany jest przez niemiecką  firmę A. Eberle GmbH & Co. KG. 

Zastosowanie:

  • Wykrywanie zakłóceń
  • Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2 PN-EN 61000-2-4
  • Funkcje rejestracji zaburzeń
  • Analiza mocy i energii
  • Pomiar sygnału o wydzielonej częstotliwości.

Przyrząd jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-30 dla przyrządów klasy A w zakresie następujących parametrów:  dokładność pomiarów napięcia, określenie przedziałów czasu, oznaczenie wartości dla zdarzeń, harmoniczne i interharmoniczne, asymetria napięcia, rejestracja zdarzeń, synchronizacja czasu.

PQ-Box rejestruje ponad 1600 różnych parametrów: napięcia, prądy, częstotliwości, moce, energie, asymetrię, flickery, harmoniczne i interharmoniczne. Czas uśredniania może być ustawiony od jednej sekundy, a ilość rejestrowanych parametrów nie jest ograniczana.

Oprogramowanie z zaawansowanymi funkcjami umożliwia analizy obciążeń, analizy przyczyn zarejestrowanych w sieci zaburzeń, analiz w czasie rzeczywistym oraz automatycznego generowania raportów zgodnie z PN-EN 50160 i PN-EN 61000-2-2 / PN-EN 61000-2-4.

PQ-Box 100 jest wyposażony w pamięć 1GB co pozwala rejestrować wszystkie parametry nawet przez rok.